Забележителности

Троянският манастир

Само на 2 км от "Марковската къща“ се намира третият по големина манастир след Рилския и Бачковския. Троянският манастир се гордее със своите стенописи,
изрисувани от Захари Зограф, основният художник от периода на Възраждането.

Изложение на художествените занаяти Орешак Националното изложение на художествените занаяти и изкуства в с. Орешак е създадено през 1971 год.  Построено е на площ от 50 декара и разполага с 8 зали с обща изложбена площ от 4200 кв. м. Основната цел на Националното изложение е да представя народните художествени занаяти и да стимулира тяхното развитие. Това се осъществява чрез организирането на ежегодни международни, национални, авторски и общи изложби с участие на майстори от цялата страна и чужбина.

Еко пътеки

с. Орешак е на 490 м. надморска височина от където започват повече от 10 еко пътеки , водещи към красотите на троянския Балкан.

Природонаучен музей.

Началото на Природонаучен музей с. Черни Осъм може да се смята през далечната 1956г. Тогава в местното училище започва работа народния учител Илия Илиев и в организираните извънкласни занимания по биология се препарират различни животински видове. Техния брой постоянно се увеличава.

Експонатите са разположени в коридорите на училището. През 1976г. е изградена сегашната сграда и цялата сбирка е преместена там. Експонатите в музея продължават да се увеличават, разнообразяват и обновяват.

Интересът към музея непрекъснато расте и с годините се увеличава броя на различни посетители от всички краища на България и извън нея, за да чуят записи от вълчи вой, рев на мечка, славеева песен и да видят препарирани кафаява мечка, дива свина, благороден елен, сърна, див заек и много други.

Природонаучен музей в с. Черни Осъм е един от 100-те Национални туристически обекти на България.

На 20-тина километра са селата Шипково и Чифлик, известни с минералните си води. 

На около 40км са Крушунските водопади и Деветашката пещера.